Ensemble Fiorello

Ensemble Fiorello je český komorní soubor, který se zabývá interpretací staré hudby na dobové nástroje nebo jejich kopie. Vznikl v roce 2010 ze společného nadšení mladých profesionálních interpretek - absolventek vysokých hudebních škol (Akademie múzických umění v Praze, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a Týnské školy – Collegium Marianum / Univerzita Karlova), které spojil zájem o kulturu a umění doby 17. a 18. století.

Základní obsazení souboru tvoří Lucie Rozsnyó - soprán, Michala Roubalová - barokní příčná a zobcová flétna, Magdalena Malá - housle, Jana Vavřínková – viola a barokní tanec, Helena Matyášová – violoncello a Markéta Čechová – cembalo, virginal nebo varhanní positiv.

Repertoár se skládá z vokálně-instrumentální a instrumentální hudby provozované ve své době na šlechtických dvorech významných kulturních center tehdejší Evropy. Jejím prostřednictvím se můžeme ocitnout v barokní Francii, Itálii, Německu či Anglii, nebo zůstat v hudbymilovných Čechách. Neopomenutelnou součástí dvorské zábavy byl vedle provozování hudby také tanec, proto soubor do svých koncertních programů zařazuje dobové taneční choreografie.

Ensemble Fiorello pravidelně vystupuje na koncertních pódiích doma i v zahraničí. Jeho snahou je umožnit posluchačům cestování v čase o několik staletí zpět a navodit tak atmosféru dob dávno minulých.

Barokní tanec

Jana Vavřínková se věnuje nejen interpretaci staré hudby, ale i baroknímu tanci pod vedením choreografky a tanečnice Hany Slačálkové.
Intepretaci těchto tanců zařazuje ve svých vystoupeních spolu s Fiorello Ensemble a jinými

Jean-Féry Rebel, Les Caractères de la Danse, baroque dance

Ensemble Fiorello
choreography Hana Slačálková
© Jana Vavřínková 2013   e-mail:  zc.manzes@anaj.avoknirvav