ProKultura

Občanské sdružení ProKultura

Základní údaje:
Občanské sdružení ProKultura
sídlo: Ostružinová 1794, Černošice 25228
IČ: 22875000
číslo účtu: 2900067613/2010
zastupují: dramaturgický tým (H. Bláhová, M. Šlesingerová, J. Vavřínková)
email: zc.manzes@arutluKorP
telefon: 608 977 431


Aktivity:
- kulturní projekty
- cyklus audiovizuálních přednášek a dvou tématicky
  navazujících koncertů v ZUŠ Černošice
- kulturní a vzdělávací spolupráce s dalšími občanskými sdruženími či jinými institucemi

Audiovizuální přednášky o umění

V rolích historických osob Vás uvedeme do děje.
Mluvíme o dějinných událostech a osobnostech té doby.
Prokládáme mluvené slovo hudbou.


M. Šlesingerová jako S. Valadon a H. Bláhová jako H. de Toulouse-Lautrec


Poslech stěžejních hudebních děl spolu s promítáním obrazů.

Synchronizace hudby a uměleckých děl
„A všimněte si té...“rozbory obrazů a zajímavosti o malířích

Délka přednášek: 60 minut

Témata přednášek

Romantismus
"seznámení"
romantismus ve světě – specifikace slohu
malíři: E. Delacroix, J. Constable, J. F. Millet
prezentace obrazů na hudbu F. Chopina,
Fr. Schuberta

Romantismus II
"barvy a hudba"
malíři: C. D. Friedrich, J. M. W. Turner
prezentace obrazů na hudbu
P. I. Čajkovského

Romantismus III
"životní styl a odívání", biedermeier
Magdalena Dobromila Rettigová
prezentace obrazů C. D. Friedricha, J. F. Milleta, E. Delacroixe a J. M. W. Turnera na hudbu H. Berlioze a A. Dvořáka

Český romantismus
rodina Mánesů
19. století v Čechách
prezentace obrazů na hudbu B. Smetany a A. Dvořáka

20. století I
malíři: P. Picasso a G. Bracque
móda: Coco Chanel, Hana Podolská
prezentace obrazů na hudbu tzv. „Pařížské šestky“ reprezentované D. Milhaudem, A. Honeggerem a dále B. Martinů

20. století II
art deco
Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo

Josef Hlávka
výjmečný architekt a ojedinělá osobnost v českých dějinách
© Jana Vavřínková 2013   e-mail:  zc.manzes@anaj.avoknirvav