Duo s klavíristkou Ester Godovskou

Duo Jana Vavřínková / viola a Ester Godovská / klavír

Jana Vavřínková a Ester Godovská spolu koncertují od roku 2002.Vystoupily spolu na mnohých českých i zahraničních pódiích. V repertoáru mají klasická díla violové literatury. Dále vyhledávají zajímavý a nepříliš hraný repertoár. Interpretují též díla současných skladatelů.

Programová nabídka:

ŽENY V HUDBĚ
R. Clarke Sonata
E. Godovská Nálady
V. Bond Jasmín (na téma čínské písně Moli Hua)
R. Clarke Krátké kusy proloženo texty V. Woolfové ve spolupráci s herečkou Kristýnou Matějovou

Pocta ženám skladatelkám (impresionistická skladatelka stěžejní violové literatury R. Clarke, současná americká skladatelka Victoria Bond a Ester Godovská, která napsala skladbu vyloženě pro tento program.)
Ojedinělá kombinace krásné a melancholické hudby R. Clarke spolu se čtenými vstupy krátkých vybraných úryvků Virginie Woolfové, které se hodí k daným skladbám, v podání herečky Kristýny Matějové.
Využití náladového spojení hudby a textu a výjimečného zvukového souznění violového zvuku s altovým hlasem herečky Kristýny Matějové.  

TANGO, JAZZ A VIOLA
A. Piazzolla
E. Godovská Nálady
Léon Boëlmann Sonáta
Vášnivé tango a známé jazzové melodie v zajímavém podání violy, klavíru,
Pizzolla spolu s bandeonem, francouzský skladatel L. Boëlmann a jeho jazzově impresionisticky laděná Sonáta..


Ester Godovská

Skladatelka a klavíristka Ester Godovská začala hrát na klavír v pěti letech. Pravidelně se zůčastňovala dětských klavírních soutěží (1991 – 2. cena v soutěži Prague junior note). Absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a Hamu v Praze. Na konzervatoři kromě hry na klavír vystudovala i obor skladbu. Její absolventskou kompozicí je „Portrét“ pro smyčcový orchestr. Získala několik významných interpretačních ocenění (1991-mezinárodní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem – čestné uznání, 1994 -klavírní soutěž Janáčkovy konzervatoře – 1. cena, 1999-mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec – 2. cena a Cena EHF za nejlepší provedení soudobé skladby. Své vzdělání si prohloubila na mistrovských kursech v Piešťanech, Paříži, Braunschweigu a Badenu (Lazar Berman, Eugen Indjic, Ivan Klánský, Peter Toperczer, Paul Badura – Skoda, Christian Zacharias a Vladimir Krainev). Na klavírních kurzech v Badenu v r. 2001 získala Cenu Bohuslava Martinů. Ester Godovská sólově vystupovala např. v Paříži, Berlíně, Drážďanech, Braunschweigu, Vídni, Praze, Piešťanech,…Spolupracovala s Janáčkovou filharmonií Ostrava, komorním orchestrem Berg, Talichovým komorním orchestrem a Janáčkovým komorním orchestrem. V r. 1999 vystoupila jako sólistka v Šostakovičově klavírním koncertu c-moll v Rudolfinu (Akademičtí komorní sólisté – dir. Janos Fürst), poté se zúčastnila workshopu pod vedením Mstislava Rostropoviče.Nahrávala pro Český rozhlas a Českou televizi. Je vyhledávanou komorní hráčkou. Dále spolupracuje s mnoha mladými úspěšnými interprety, s nimiž dosáhla několika soutěžních úspěchů (např. 1. cena a cena B. Martinů na soutěži nadace Bohuslava Martinů 2003 a 2006). E. Godovská pusobila jako korepetitorka na HAMU v Praze. V současné době působí jako pedagog na Konzervatoři J. Ježka v Praze.Její skladatelské dílo se soustředˇuje na komorní hudbu, nezanedbatelné jsou také četné jazzové aranže.


Kristýna Matějová

Herečka Kristýna Matějová je absolventkou pražské DAMU katedry alternativního a loutkového divadla v oboru herectví. Během studia se věnovala ruzným divadelním aktivitám, nejen spojenými se školními „povinnostmi“ (vlastní loutková představení, mimoškolní studentské happeningy). V rámci studia měla možnost si projít pestrou nabídkou ruzných možností divadelních žánru a vyzkoušet si různé styly divadelní produkce s různými lidmi (pedagogy, studenty i externími režiséry). V současnosti je v angažmá v loutkovém divadle Lampión v Kladně, je členkou souboru barokního divadla v soudobém hávu Geisslers Hofcomoedienten z Kuksu a pouličního divadla Mimotaurus. Kromě toho ještě účinkuje v představeních, která vznikla v posledním roenčku na DAMU a v jednotlivých projektech.
© Jana Vavřínková 2013   e-mail:  zc.manzes@anaj.avoknirvav